Müteferrika nedir

MÜTEFERRİKA i. (ar. müteferrikken müteferrika). Esk. Küçük masraflar için ayrılmış para: Maaşından başka yüz kuruş müteferrikası vardır (Şemseddin Sami). J| Polis merkezinde hırsız, dilenci v.b. suçluların ilgili kısımlara gönderilmeden önce bekletildikleri yer.

— Teşk. tar. Padişahın, sadrazamın veya vezirlerin emirlerini götüren kimse. || Maaşlı müteferrika, Osmanlı devletinde sarayda görevli bulunan müteferrikalardan, maaş a-lanlara verilen ad. (Ulufeli müteferrika da denir.) .te •

— ANSİKL. Teşk. tar. Müteferrika’ların, gedikli, yani zeamet ve tımarlı olanları da vardı, fakat maaşlı olanlar en itibarlılarıydı. Maaşlarını mâliyeden alırlardı. Rütbeleri yükselince tımar defterdarı, görevine getirilirlerdi. XVI. yy. başında 40 kadar olan maaşlı mütteferrikaların savısı, aynı yüzyıl sonunda 433, XVII. yy. da m oldu. (M)

Yorum yazın