Mütareke nedir – Mütareke ne demek

MÜTAREKE i. (ar. terk’ten mütâreke). Ask. Savaşan iki tarafın arzusuyle çarpışmaya belirli bir müddet için ara verilmesi, savaşm bırakılması, ateşkes. ||—Esk. Mü-tarekei hususiye, özel, dar ölçüdeki ateşkes. || Mütarekei umumiye, geniş ölçüde yapılan ateşkes.

— Ed. Mütarekeden sonrakiler, türk edebiyatında ilk eserlerini mütareke yıllarında veren ve Garipçiler*e kadar gelen edebiyat kuşağının adı.

— Tar. Mondros mütarekesine (30 ekim 1918) verilen kısa ad. (Bk. MONDROS MÜTAREKESİ.) || Mondros mütarekesinden Kurtuluş savaşının başlamasına kadar geçen sürenin adı.

— ANSİKL. Devi. huk. Devletlerarası örf ve âdet hukukunun eski bir kuralı uyarınca, askerî kumandanlar, ülkelerinin anayasasının milletlerarası antlaşmaların akdi için öngördüğü usule uymaksızın mütareke yakabilirler. Mahallî çerçeveyi aşan siyasî ve İktisadî hükümleri de kapsayan genel mütarekenin ise başkumandanlar tarafmdan imzalanmış olsa bile hükümetlerce onaylanması gereklidir. Mütarekenin de, bütün sözleşmeler gibi, tespit edilmiş mühletin dolmasından önce hukuken sona ermesi için, fesih ihbarı yapılması zorunludur. Mütarekenin en önemli sonucu, savaş halini devam ettirmekle birlikte, çarpışmaları ertelemesidir. Ayrıca, mütareke antlaşmasının yorumundan doğacak çatışmaları önlemek amacıyle mütareke komisyonları da kurulabilir.

+ Mtitarekename blş. i. Esk. Ateşkes için tarafların birlikte imzaladıkları antlaşma

Yorum yazın