Müsvedde nedir

MÜSVEDDE i. (ar. sevâd > isvidâd’dan müsvedde). Üstünde düzeltme veya çıkarmalar yapılan temize çekilmemiş bir yazının ilk şekli, taslak: İstida müsveddesi birkaç kere müdürün yanma gitti, geldi (R. N. Güntekin). II Karalama, çalışma: Müsvedde defteri. || — Argo. Hiç bir işe yaramayan, kendini idareden âciz kimse. || (Bir şeyin) Kötü benzeri, taslağı: İnsan müsveddesi.

+ Müsveddat çoğl. i. Esk. Karalamalar, taslaklar. (ML)

Yorum yazın