Müstesna nedir – Müstesna ne demek

MÜSTESNA sıf. (ar. seny > istisna’dan müstesna). Bir bütünün veya kuralın dışında olan: Bir iki gazete müstesna bütün İstanbul basını da Serbest Fırka taraflısı idi (F. R. Atay). J| Benzerlerinden üstün olan, benzeri az bulunur, seçkin: Müstesna bir insan. Müstesna bir başarı. ]| Müstesna olmak, bir bütünün veya kuralın dışında bulunmak. Benzerlerinden üstün olmak, benzeri az bulunmak, seçkin olmak.

Yorum yazın