Müşteri nedir – Müşteri ne demek

MÜŞTERİ i. (ar. şira> > iştirâ>’dan müşteri). Satın alan kimse, alıcı: Kaç yaşında olursa olsun, kaç kuruşluk alış verişe gelirse gelsin her müşteriyi ayakta karşılarlar (Kemal Tahiı). || Para karşılığında kendisine hizmet edilen veya işi yapılar kimse: Kahvemizin gedikli müşterileri olan iki ahbap çavuş daha ertesi sabah bize dert yanmağa başladılar (A. H. Tanpınar). || Argo. Para vererek uygunsuz bir kadınla belirli bir müddet beraber kalan erkek.

— ÇEŞ DEY. Müşteri avlamak, hileyle müşteri çekmek. || Müşteri kızıştırmak, alıcıları bir malı veya bir şeyi alması için teşvik etmek.

— Huk. Müşteri çevresi (veya muhiti), bir ticarî işletmenin müşterilerinin tümünün meydana getirdiği topluhık.

— ANSİKL. Huk. Müşteri çevresi, bir ticarî işletmenin en önemli manevî unsuı-larından biridir; çünkü zncak bir müşteri çevresi bulunan bir ticarî işletmenin yaşama imkânı vardır. Müşteri çevresi yönünden ortaya çıkan en önemli mesele bir ticarî işletmenin devri durumunda onun müşteri çevresinin devridir. Devredilen ticari işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için, müşterilerinin o ticarî işletmeyle alışverişe devam etmeleri gerekir. Ancak müşteriler, kişi olmaları sebebiyle bir devir sözleşmesine konu olamazlar ve bu yüzden, hukukî anlamda bir devirden söz edilemez.

Yorum yazın