Müşterek nedir

MÜŞTEREK sıf. (ar. şirket > iştirakken müşterek). Birden fazla kimseyi ilgilendiren veya onların malı olan, çoğunluğa has, ortak: Çünkü bizi onlarla birleştiren müşterek bir hars, müşterek bir yurt, müşterek bir dil, müşterek bir din vardır (Ziya Gökalp). || Birlikte, beraber: Eşhastan bahsetmeyelim. Makasıd-ı âliyede müşterekiz. (Atatürk). || Ortaklaşa, el birliğiyle yapılan veya hazırlanan.
— Ask. Müşterek harekât, silâhlı kuvvetlere mensup birden fazla kuvvetin (kara, deniz ve hava kuvvetlerinin) katıldığı ve birlikte uyguladığı harekât.

— Huk. Müşterek avarya. Bk. AVARYA. j| Müşterek borç, birden çok kimsenin hukukî işlem sonucu borç altına girmesi. (Bk. ANSİKL,)i j| Müşterek bofçlu, müşterek borcun borçluları. || Müşterek illiyet. Bk. Ortak İLLİYET. |j Müşterek menfaat sigortası. Bk. SİGORTA. || Müşterek mülki-kiyet. Bk. MÜLKİYET. || Müşterek sigorta. Bk. SİGORTA. || Müşterek vasiyetname. Bk. Ortak VASİYETNAME. || Müşterek zilyetlik. Bk. ZİLYETLİK. || Esk. Müşterek-ül-men-faa, ortaklaşa, birlikte yaıarlanma.

— Mat. Esk. Müşterek-ül-mikyas adetler, ortak ölçülü sayılar. || Fasl-ı müşterek, arakesit, iki düzlemin birleştiği yer. || Mahrec-i müşterek, paydaları eşit olan bayağı kesirler.

— Oyun. Müşterek, bahis, at yarışlarında hayvanlaıdan birinin kazanmasına bağlanan talih oyunu. (Bk. BAHİS [Bahsi müşterek].)

Müştereke sıf. Esk. Müşterek’in dişili: Bütün hayat-ı müşterekesinde tarz-ı münasebetin bu ilk mülâkatla hasıl olacak tesire tebaiyet edeceğine zâhip idi (H. Z. Uşaklıgil).

♦ Müştereken zf. Esk. Ortaklaşa olarak, ortaklıkla: Eğer o razı olmazsa masrafı müştereken veririz (M. Ş. Esendal). || El birliğiyle, birlikte.

♦ Müşterekin çoğl. i. Esk. İştirak edenler, edilenler. (M)

Yorum yazın