Müştemilat nedir – Müştemilat ne demektir

MÜŞTEMİLÂT çoğl. i. (ar. müştemel’den müştemelat). Bir şeyin içinde olan, ona bağlı şeyler, eklentiler: O zaman Adli Tıp, Dolmabahçe’nin müştemilâtından bir yerde bulunuyordu (A. H. Tanpınar).

— Dil bil. Kelimenin aslı «müştemelât» olmakla beraber, kullanışta «müştemilât» şekline girmiştir.

— Mim. Ana yapıya ek olarak katılan tek tek binalar. (Müştemilâta ait binalar genellikle büyük yapılarda görülür. Camilerde muvakkithane, imam ve müezzin odaları, şadırvan, türbeler; tekkelerde kahve ocağı, misafir odaları, mutfak ve kiler v.b. müştemilât sayılabilir. Sivil mimarîde müştemilâta ait binalar, yapının niteliğine göre değişir. Evlerde, hizmetkârlara ait odalar, kiler, ahır v.d. müştemilâttan sayılır.) [M]

Yorum yazın