Müşkülat nedir – Müşkülat ne demek

MÜŞKÜLAT veya MÜŞKİLÂT çoğl. i. (ar. şekl > müşkil*den müşkilât). Başarılması güç olan şeyler, güçlükler, zorluklar, çetin işler: Bin türlü müşkülâtla meramlarım anlatabilirler (H. R. Gürpınar). || Hallâl-ı müşkülât, güçlükleri çözen, zorlukları halleden. || Müşkülât çıkarmak. (veya çıkartmak), bir kimsenin yapmakta olduğu işi güçleştirecek durumlar yaratmak. (M)

Yorum yazın