Müşkül nedir

MÜŞKÜL veya MÜŞKİL sıf. (ar. şekl > işkâl’den müşkil). Güç, zor, çetin: Bu sualleri en doğru hükümlerle cevaplandırmak gerçi müşküldür (Ş. S. Aydemir). || t. Engel, güçlük, zorluk, çetinlik: Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi (Yahya Kemal). || —Esk. Müşkil-güşa, müşkül, güç, zor, çetin işleri halleden, müşkülleri yenip ortadan kaldıran. || Müşkil-güşâî (veya müşkil-güşalık), müşkülleri, güçlükleri halletme, ortadan kaldırma. || Müşkil-güşayan, müşkülleri, zorlukları halledenler. || Müşkil-ter, çok zor, çok güç, çok müşkül: Dedim ümide düşüp: Kâzip olmalı bu haber / Ki bence sıhhate yormak gelirdi müşkil-ter (Recai-zade Ekrem). || Müşkil-terîn, en müşkil, en zor, en güç.

Yorum yazın