Müshil nedir

MÜSHİL sıf. ve i. (ar. sehl > ishâVden müshil). Eczc. Bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan (ilâç): Teşekkür ederim! dedikten sonra, beye bir şişe müshil ilâcı yazdım (B. Felek). Bk. ANSİKL.

— Esk. Kolaylaştıran, kolay ve basit bir duruma getiren. || Müshil-ül-umur, işleri ko-laylaştııan, Tanrı.

— Ted. Müshil verme, ilâçla iç sürdürme.

Bk. ANSİKL.

— ANSİKL. Eczc. Müshil’ler çok çeşitlidir; şöyle bir gruplandırma yapılabilir: mekanik etkili (veya yağlı) müshiller (keten ve sinirotu tohumları, agar-agar, vazelin yağı [1 ilâ 4 kaşık], hint yağı, kroton yağı); 2. tuzlu müshiller (sodyum sülfat, magnezyum sülfat, magnezyum sitrat tuzları ve

kükürtlü maden suları); 3. antrasenli müshiller (ravent, kaskara, sarısabır, sinameki, barut ağacı, akdiken) [bunlar ağızdan alınırsa yavaş, makattan verilirse çabuk etki gösteril]; 4. şiddetli müshiller (jalapa, mahmude, hint zamkı, acıçiğdem, sarısabır. kroton yağı, hint yağı) [şiddetli müshiller, bağırsak mukozasını şiddetle irkiltir, sancı yapar ve bol miktarda cıvık dışkı boşalmasını sağlar. Böylece sindirim borusunu temizleyerek içerdeki bütün dışkıları dışarı atar. Bağırsakların hemen ve çabuk temizlenmesi gerektiği 2aman, bu müshiller kullanılır, fakat bağırsaklarda bozukluk ve tahriş Yaısa kullanılmaz. Gebelik halinde de kullanılmamalıdır]; 5. safra artırıcı müshiller (podophylium, özellikle podofilin, iğ ağacı ve evonimin, kalomel); 6. çocuk hekimliğinde kullanılan müshiller (kudret helvası, bal).

— Ted. Müshil verme, zehirli etkisi olmayan ve bağırsakların boşaltılmasını sağlayan ilâçlaun kullanılmasıdır. Bağırsakların boşalmasını sağlayan ilâçlaun sayısı pek çoktur. Müshil verme, kabızlığın giderilmesi için başvurulan bir çare olduğu gibi, bazı kimyasal veya mikrotik zehirlerin emilmesini önlemek veya çabuk dışarı atılmasını kolaylaştırmak yahut daha Önce verilen solucan düşürücü bir ilâçtan sonra felce uğrayan asalakları dışatı atmak ama-cıyle de kullanılır.

4 Müshilât çoğl. i. Esk. Bağırsakları yumuşatıp temizleyen ilaçlar.

4 Müshile sıf. ve i. Esk. Müshil’in dişili. (M)

MÜS1 sıf. (ar. su> > isa>e’den müsi). Esk. Kötülükte bulunan (kimse). [M]

Yorum yazın