Müşevvik nedir – Müşevvik ne demek

MÜŞEVVİK sıf. (ar. şevk > teşvik’ten müşevvik). Esk. Arzusunu çoğaltan, isteğini arttıran. || Bir şeye önayak olan, kışkırtıcı, kötü işler yapmağa yönelten, a-yartan: Daha hâlâ katiller, müşevvikler tecziye olunmadı (Ömer Seyfeddin).

— Huk. Bir kimseyi suç işlemeğe teşvik eden kimse.

— ANSİKL. Müşevvik’in suça katılması feri, manevîdir. (Bk. suç.) Müşevvik, suç işleme kararını henüz vermemiş olan, fakat bu hususta fikir ve niyet sahibi kimseyi suç işlemeğe sevkedendir. Müşevviki, suça azmettirenden ayıran özellik de bu noktadadır. Azmettiren, suç işlemek niyet ve fikrine sahip olmayan kimseyi suça yönelttiği halde, müşevvik daha çok böyle bir niyeti bulunan kimseyi takviye eder. Müşevvike aslî failden daha az bir ceza verilir.

4 Mttşevvika sıf. Esk. Müşevvik’in dişili.

♦ Müşevviktn çoğl. i. Esk. İsteğini arttıranlar. || Kışkırtanlar, ayartanlar. (M) MÜŞEYYED sıf. (ar. şeyd > teşyîd’den müşeyyed). Esk. [Yapı için] Yüksek, dirençli, sağlam, kuvvetli, kunt hale getirilmiş: Müstahkem binalar ki has ü acür ile müşeyyed idi (Naima).

♦ Müşeyyede sıf. Esk. Müşeyyed’in dişili.

Yorum yazın