Mürüvvet nedir – Mürüvvet ne demek

MÜRÜVVET i. (ar. mef>, adam, erkek’ten mürüvvet). Bir ailede, çocukların sünneti, evliliği, iyi bir iş sahibi olmaları gibi olaylar dolayısıyle duyulan mutluluk, sevinç: Doğrusunu söylemek lâzım gelirse bir baba, bir aile için erkek çocuğunu sünnet ettirmek ne büyük mürüvvet idi (B. Felek). || Esk. Yiğitlik, mertlik. || İhsanlık şanına yakışan iyiliklerde bulunma, cömertlik, âlicenaplık. || Kadın adı. || Mürüvvet etmek, cömertlik ve âlicenaplıkta bulunmak, insanlığa yaraşır iyilikler yapmak. || Bî-mürüv-vet, mert, yiğit olmayan, insaniyetsiz.

— DEY. Mürüvvetini görmek, oğlun veya kızın doğumu, sünneti, evliliği, iş alanında yüksek mevkileıc çıkıp başarılar elde etmesi gibi durumlarda ana-baba sevinç duymak: Babasile annesi «mürüvvetini görelim» diye mutlaka evlendirmek istemişlerdi (Vâ-NÛ).

♦ Mürüvveten zf. Esk. insanca davranana yaraşır şekilde: Karanlıkta aranmaksızın önüne çıkan bu sırrın yanından mürüvveten silinmek isteyerek… (H. Z. Uşaklıgil).

♦ Mürüvvetmend blş. sıf. Esk. Mürüvvet-li, mert, yiğit, insaniyetli: Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten / Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten (Namık Kemal). [M]

Yorum yazın