Müruriye nedir – Müruriye anlamı

MÜRURİYE i. (ar. mürür’dan mürüriyye). Esk. Geçiş için verilen belge, geçme müsaadesi. || Bazı köprü, iskele veya turistik yollardan geçilirken insanlar ve eşyalardan a-lınan vergi, geçme parası, geçmelik: Galata ile İstanbul tıraşındaki köprüde müru-riye alınır (Şemseddin Sami).

— ANSİKL. 1da. huk. Müruriye resmi. Kişilerin, seyahat ve yerleşme hürriyetinin (bk. HÜRRİYET) tabiî bir sonucu olarak, kamu emlâki üzerinden gelip geçmeleri, esas itibanyle parasızdır. Ancak, yalnız yararlananlardan alınmak kaydıyle, köprü, iskele, yol gibi yerlerden geçiş, bir resim ödemesine bağlanabilir, ödenmesi öngörülecek para, seyahat hürriyetini engelleyecek miktarda olamaz. Müruriye resminden amaç, bir a-mortisman karşılığı alınabilmesidir. Bu sebeple, bu resim istisnaî ve geçici niteliktedir. (M)

Yorum yazın