Mürted nedir – Mürted ne demek

MÜRTET veya MÜRTED sıf. ve i. (ar. redd > irtidâd’dan mürtedd). Esk. İslâm dinini bırakıp başka bir dine geçen (kimse): Bu esnada ise bir münafık ile bir mürted tarafından harb ve kıtale mübaşeret olundu (Cevdet Paşa).

— Huk. Bk. İRTiDAT.

— ANSİKL. İslâm dinine göre mürtet, Kur’an ve hadislerle bildirilen iman ve ibadet ilkelerini kabul etmeyen, Tann’nın buyruk-larıyle belirlenen genel kuralları reddedendir. Böyle bir kimse, başka bir dine girmese de müslüman sayılmaz, bir de başka bir dine girme amacıyle İslâm dininden ayrılan, yüz çeviren kimse vardır. Bunlar da İslâm dinini reddettikleri, din değiştirdikleri için mürtet sayılır. Mürtet kavramı aşağı yukarı bütün tek tanrıcı dinlerde vardır. (Musevîler, kendi dinlerinden dönenleri toplum dışı sayarak bir daha kendi cemaatleri arasına sokmazlar; Hıristiyanlıkta mürtetler için her kilise merkezinin ayrı bir görüşü vardır: ortodokslarla katoliklerin bu konudaki görüşleri birbirine uymaz.)

İslâm dinine göre mürtet, genellikle idam cezasma çarptırılır. Ancak yaptığına pişman olur, imanını yenilerse suçu bağışlanır. Fıkıhçılara göre mürtedin yetişkin (baliğ) ve sağduyu sahibi (âkil) olması gerekir. Selçuklularda, Osmanlı devletinde mürtet nitelenen bazı kimseler müftülerden alınan fetva gereğince öldürülürdü. Tanzimattan sonra, yeni yasaların yürürlüğe girmesi sonucu mürtetler için bu cezalar uygulanmadı. (M)

Yorum yazın