Mürid nedir – Mürid ne demek

MÜRİT veya MÜRİD i. (ar. revd > irâde’den mürtd). Tasav. Bu tarikat şeyhine intisap ederek ondan tasavvufun yollarını öğrenen kimse, çömez: Hızır Paşa da Hafik’in evvelce Alevî olan Sofular köyündendir ve Pir Sultan’ın müridlerindendir (Ab-dülbaki Gölpınarlı).

— ansikl. Pir, şeyh, mürşit gibi manevî unvanlar taşıyan bir tarikat ulusundan ikrar vererek el alan kimseye mürit denir. Mürit, kendi özünü, iradesini el aldığı kimseye bağlayan, ona gönülden inanan insandır. önce tarikatın genel ilkelerini, «erkân» denen özel davranış kurallarını, törenlerin nasıl yapılması gerektiğini öğrenir. Sonra, daha ileri basamaklarda «irfan» denen bilgileri, kendini bilme, anlama yollarını bulmağa çalışır. Bazen mürit sözü, «tarikata yeni giren (sâlik) veya bir pîre kapılanan» anlamında kullanılır. Mürit, zamanla birtakım manevî aşamalardan geçerek yükselir, sırası gelince halife, şeyh, pir, dede gibi unvanlar alır, tekkesinin yöneticileri arasına girer veya bağımsız bir tekke şeyhi olur. Her tarikatın ayrı pir anlayışı, ayrı törenleri olduğundan, müritlerin yükselmek için geçmeleri gereken aşamalar da ayrıdır.

+ Sıf. Esk. Buyuran, emreden.

4 Müridan çoğl. i. Esk. Müritler. || Buyuranlar, emredenler.

♦ Müridane zf. Esk. Mürit olana yaraşır şekilde.

♦ Müridi ve müridiyet i. Esk. Mürit olma hali, müritlik. (M)

MÜRİTLİK i. (mürit’ten mürit-lik). Bir şeyhe bağlanma işi, mürit olma hali ve çağı. (M)

Yorum yazın