Mürettip nedir – Mürettip ne demek

MÜRETTİP veya MÜRETTİB sıf. (ar. retb > terttb’den mürettib). Sıraya koyan, sıralayan, art arda getiren, düzenleyen, tertipleyen, hazırlayan.

♦ 1. Matbaac. El hurufatıyle metin ve başlık dizen işçi (aynı işi dizgi makinesinde yapana operatör denir): Hem ben öyle yazsam, bakalım mürettip öyle dizer mi? (N. Ataç). || Teşm. yol. Dizilmiş satırların sayfa halinde düzenlemesinde çalışan işçi. || Mürettip çırağı, dizgi ve tertip işlerinde çalışan yardımcı işçi. || Mürettip hatası, tashih sırasında da görülmeyerek kesin metinde yer almış dizgi yanlışı. (Esk. Sehv-i mürettip). || Baş mürettip (veya ser mürettip), matbaada dizgi ve tertip çalışmalarının tümünü yöneten uzman işçi. (Dizilecek metinleri operatörlere ve başlık mürettiplerine dağıtır ve sayfa planları gereğince dizgi işini yaptırır; provaları tashihten geçirttikten sonra, yine plan gereğince sayfaların düzenlenmesi ve bağlanması işlerini sağlar; bunları son şekliyle baskı servisine verir.) || Masa mürettibi, el dizgisi ve tertip işlerinden başlık, ilân, çerçeve v.b.yi yapan işçi. || Sayfa mürettibi, baş mürettibin denetimi altında dizilmiş metinlerin sayfa tertibini yapan kimse.

+ Mürettibin çoğl. i. Esk. Matbaalarda el dizgisi ve sayfa tertibi yapan işçiler, mü-rettipler. (M)

Yorum yazın