Müneccim nedir

MÜNECCİM i. (ar. necm’den müneccim). Esk. Astronomi ilmiyle uğraşan kimse. (Bk. astronom.) || Yıldızlara bakarak onlardan çeşitli anlamlar çıkaran falcı: Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim / Gaflet ile görmez kuyuyu rehgüzerinde (Ziya Paşa). Müneccimin bereket versin, eski takvimi / Haber verir bize, mevsim şehirde gelmiş mi? (M. Â. Ersoy).

— ANSiKL. Müneccim, tabiat olayları ve insanların birtakım gizli güçler tarafından yönetildiğine inanıldığı çağlarda yıldızların hareketine bakarak insanlann başına geleceklerle ilgili sonuçlar çıkarır, geleceğin nasıl olacağını öğrenmeğe çalışırdı. Eski I-ran, Mısır, Hindistan, Roma, Yunanistan, Fenike, Anadolu ve Babif’de müneccimler vardı. «Falcı» anlamına da gelen müneccimin tanrısal bir güçle donandığına, gaipten haber verdiğine, geleceği bildiğine inanılırdı. Bazı devletlerde müneccim, resmî görevi olan kimseydi. İslâm ülkelerinde ise bilim adamı sayılır, güneş, ay ve yıldızların hareketleri hakkında gözlemler yapardı. Saraylarda hem yıldızlarla ilgili gözlemler hem de falcılıkla uğraşan müneccimler vardı. Bk. ASTROLOG.

+ Müneccimane zf. Esk. Müneccime yakışır şekilde.

+ Müneccimin çoğl. i. Esk. Astronomi i-le uğraşanlar. || Yıldız falına bakanlar. (M)

Yorum yazın