Münasebetsiz nedir

MÜNASEBETSİZ sıf. {münasebet’ten münasebetsiz). Uygunsuz, aksi, ters: Hattâ, başımdan münasebetsiz bir kaza geçmeseydi bugüne, ömrümün en mesut günü diyebilecektim (R. N. Güntekin). || Yakışıksız, yaraşmayan: Yusuf bunları düşünürken burada, eski kaymakamın oğlu ve damadı sıfa-tiyle, ne kadar münasebetsiz bir vaziyette olduğunu hissetti (Sabahattin Ali). || Saygı gözetmeyen, yersiz ve yakışıksız davranışta bulunan: Bu münasebetsiz adam kim böyle? (B. Felek).

Yorum yazın