Münafık nedir – Münafık kimdir

MÜNAFIK veya MÜNAFIK sıf. ve i. (ar. nifaktan münafık). İkiyüzlülük eden, ara bozan (kimse). || Esk. Hz. Muhammed zamanında İslâmiyet! kabul etmediği halde müslüman gibi görünen (kimse): Müminler işine münafık şaşa / Münkirler başını ko vursun taşa (Halk şiiri).

♦ Münafıkane zf. Esk. İkiyüzlülükle, aıa bozarcasına.

♦ Miinafıkln çoğl. i. Esk. Münafıklar, ikiyüzlüler. (M)

MÜNAFIKLAR, Kur’an’da Hz. Muham-med’e inanır görünerek inanmayan Medine-lilere verilen ad. Hz. Muhammed, bunların dine bağlılıklarına güvenmezdi. Başlangıçta bu deyim, Hz. Muhammed’e zorla veya istemeyerek katılanlar için kullanılırdı. İslâm dinine yürekten inanmayan kimseler de bu deyimle nitelenirdi. Hz. Muhammed’e zorla katılan münafıkların başında birçoklarını çevresinde toplayan Abdullah bin Übey gelirdi. Bunlar Uhud, Hendek ve Tebük savaşlarında Hz. Muhammed’i güç duruma düşürdüler. Bazen müsl ümar tarla, bazen de müslüman düşmanlanyle işbirliği yaptılar. Abdullah bin übey’in ölümünden sonra güçleri azalan münafıklar, açıkça İslâm düşmanlığı yapmaktan kaçındılar. (M)

Yorum yazın