Mümin nedir – Mümin kimdir

MÜMİN sıf. ve i. (ar. emn > îmân’dan müzmin). Tanrı’nm birliğine, Hz. Muham-med’in peygamberliğine ve İslâm dininin diğer temellerine inanan, iman sahibi, inanmış, müslüman: Müminleri bir katara dizelim / Güruh güruh şu âlemi gezelim I Münkirlerin sarayım bozalım / Yıkalım bakalım nicolsa olsun (Pir Sultan Abdal). Onun için, mümin geldi, kâfir gitti dediler (N. Araz). || Kur’an’m kırkıncı suresinin adi: Sure-i mümin.

+ Müminat çoğl. i. Esk. İslâm dinine inanmış, müslüman (kadınlar, kızlar).

+ Mümine sıf. ve i. Esk. Mümin’in dişili.

♦ Müminin veya müminûn çoğl. i. Esk. İslâm dinine inanmış olanlar, müslümanlar: Bu suretle Ümmü Habibe, sair ümmehat-ı müminin sırasına geçti (Cevdet Paşa). || Kur’an’m yirmi üçüncü suresinin adı. Sure-i müminûn. I| Emir-ül-müminin («müminlerin emîri»), İslâm halifesi.

♦ Müminiyet i. Esk. İmanlı olma, müminlik: Kalbe ilka-yi müminiyetle / Niçin imanı etmedin temin (Cenab Şahabeddin). [M]

Mümin, Kur’an’ın XL. suresi Mekke’de indirildi; 85 ayettir. Allah’ın birliğini, peygamber aracılığıyle insanlara kitap indirdiğini, suçları örtücü, bağışlayıcı olduğunu, herkesin ettiğini bulacağını bildirir. Suretle, Ad, Semud gibi sonsuz kötülükler işleyen ka-vimlerle, firavunun başına gelenler anlatılır. Musa ve Nuh peygamberlere yapılanlardan dolayı insanların özellikle kâfirlerin uğradığı belâlar, herkesin ettiğinin kaışılığı-nı göreceğine açık örnek olarak gösterilir. Mümin suresi, İslâm dininin yayılışı sırasında Hz. Muhammed’e karşı çıkanlar ve dinin yayılmasını önlemek, eski inançlarında kalmak isteyenler için indirildi. (M) MÜMİN Çolak. Bk. ÇOLAK MüMtN. Müminûn, Kur’an’m XXIII. suresi. Mekke’de indirildi. 119 Ayettir. İslâm dinine inanan, Allah’ın gösterdiği doğru yolda gidenlerin, âhirette görecekleri güzel karşılıkları konu edinir. Sureye göre, iman edenler namazını alçakgönüllülükle kılar, boş ve gereksiz işlerden yüz çevirir, zekâtını verir, başkalarının ırzma, namusuna dokunmaz, hemcinsine iyilik eder. İnsanın nasıl ve neden yaratıldığı da bu surede açıklanır. (M)

Yorum yazın