Mümeyyiz nedir – Mümeyyiz dergisi

MÜMEYYİZ i. (ar. meyz > temyiz’den mümeyyiz). Eğ. Bir imtihanda öğrencinin bilgisini yoklayan kimse: Muavin düşünceli, mümeyyiz şaşkın, karşı karşıya durup kaldılar (M. Ş. Esendal). || Esk. Bir dairede kâtiplerin yazdığı yazıları düzelten kâtip. || Sıf. İyiyi, kötüyü, doğru ve yanlışı ayıran.

— Huk. Mümeyyiz küçük. Bk. Mahdut . || Mümeyyiz mahcur. Bk. Mahdut EHLîYET’sız/er. (M)

Mümeyyiz, Sıtkı Efendi ve arkadaşları tarafından yayımlanan siyasî gazete (28 temmuz 1896). Cuma ve pazar dışında her gün çıkıyordu. Aynı gazete yayımcıları tarafından ayrıca aynı adla haftalık bir de çocuk dergisi neşredildi. Bu, Türkiye’deki ilk çocuk dergisiydi. Sayfalarına, çocukların ilgisini çekmek için canlı ve hareketli bir düzen verilmişti. Bu yüzden de satışı zamanına göre yüksekti. (M)

Yorum yazın