Mültipleks

MÜLTİPLEKS i. ve sıf. (îat. multiplex). Telekom. Birbirinden uzak birçok yerden gelen seslerin (radyoda) ve görüntülerin (televizyonda) yayımı. (Bk. ANSiKL.) || Mültipleks telgraf, aynı hat üzerinden aynı anda birçok telgrafın iletilmesini sağlayan telgraf cihazı. Bk. telgraf.

— Topogr. Fotogrametride kullanılan ve belirlil bit* alanın küçültülmüş plastik görüntüsünü veren cihaz. Bu görüntü, cam üzerine aktarılmış iki hava fotoğrafındaki homolog noktaların, hareketli yatay bir ekran üzerindeki optik izdüşümüyle elde edilir. (Stereoskopik kabartma izlenimi anag-liflerle sağlanır.)

— ANSiKL. Telekom. Mültipleks yayım, ayrı ayrı şehirlerde hattâ ayrı ülkelerde bulunan kişiler arasmda konuşma imkânı veya birbirinden uzak yerlerde bulunan müzisyenlerin icra ettiği orkestra veya oda müziğini dinlemek imkânı sağlar. Verici ile çeşitli aboneler arasındaki bağlantı, duruma göre, telefon hatlanyle, eşeksenli kablolarla, Hertz röleleriyle veya radvo vericileriyle sağlanır. (Bk. EK CİLT) |L]

Yorum yazın