Mülki amir kimdir – Mülki amir nedir

Mülkî âmir, mülkî teşkilâtın başında bulunan kişi. || Mülkî teşkilât, devletin, merkezden yönetim ilkesinin kurallarına uygun olarak çalışan ve merkez ile mülkî taksimattan meydana gelen sivil teşkilât. (Bk. ANSİKL.) || Mülkî zabıta. Bk. ZABITA.

Yorum yazın