Mülk Suresi hakkında bilgiler

Mülk, Kur’an’m LXVII. suresi. Mekke’de indirildi. 30 Ayettir. Yerleri, gökleri, yeryüzünde insanları, onların rızıklarmı, içtikleri suları, Allah’ın yoktan var ettiğini bildirir. Yerin ve göklerin, bütün yaratılanların tek sahibi Allah’tır; yedi kat gök ve yeryüzü, sonsuz bir düzen, İlâhî bir uyum içindedir. Allah, dünyayı, gökleri, rızıkları insanlar için yarattı; insanlar yeryüzünde gezsin, Allah’ın yarattığı rızıklardan yesin, Allah’a şükretsin diye meydana getirdi. Yoktan var edilen bütün yaratıklar, ergeç Allah katında toplanacaklardır. Her şey geldiği yere, «aslına» dönecek, herkes ettiğinin karşılığını görecektir. Mülk suresi, islâm dinini yalanlayanları kınamak, bu dine inananlara mutluluk haberleri vermek için indirildi. Mülk suresini sık sık okumayı teşvik eden birçok hadis vardır. (M)

Yorum yazın