Mülhak nedir – Mülhak vakıf

MÜLHAK sıf. (ar. lühük > ilhak’tan mülhak). Esk. Bir bütüne sonradan katılmış olan, eklenmiş. j| Bir merkeze bağlı olan: Livaya mülhak kazalar hey’atına da tebliğ edilmiştir (Atatürk). || Mülhak olmak, bir bütüne katılmak, iltihak etmek: Yine orada kabail-i Necid’ten, Benî Süleym ve Benî Esed ve Eşça kabileleri dahi gelip Kureyş ordusuna mülhak oldu (Cevdet Paşa). Bir merkeze bağlanmak.
— Gram. Esk. Arapça kelimelerde, aslı sü-lâsi mastar olduğu halde rubaî baplarından birine göre çekilen (fiil).

— Huk. Mülhak bütçe. Bk. Katma BÜTÇE. || Mülhak vakıf. Bk. VAKIF.

4 1. Ask. Esk. Bir karargâhta emir Subayına yardımcılık yapan kimse, asker. (M)

Yorum yazın