Mülemma nedir – Mülemma ne demek

MÜLEMMA sıf. (ar. /eme > telmî<’den mülemma<). Esk. Alaca renkli, renk renk, alacalı: Dört beş günlük susuz, aç, hür hayatında erdiği istirahatle çoğu iltiyama yüz tutmuş yaralan tekrar açılmış, sızan koyu kırmızı bir kanla vücudunun bazı yerleri mülenima bir hal almıştı (H. R. Gürpınar). (I Parlak, parlayan. || Mec. Lekelenmiş, kirlenmiş, sıvanmış. || Mürg-i mülem-ma-beden («parlak gövdeli kuş»), güneş. — G. santl. Mülemma şemse, renkli şemse.* (Şemsenin basılacağı kısmın uygun görülen yerlerine, cildin meşini üzerine zıt renklerde meşinler yapıştırılır, sonra da şemsenin kalıbı basılırdı. Bu değişik renkli meşinler cildin görünüşünü güzelleştir irdi.) ♦ 1. Ed. Esk. Mısraları ayrı dillerde yazılmış şiir. (Türkçe gazel, kıta v.d. nin içinde aynı vezinle ve şiirin kendi kafiye düzenine uygun olarak yabancı bir dilde yazılmış mısralara yer verilirdi. Divan edebiyatında farşça, arapça, yunanca mısralarla mülemmalar yazıldı. Tanzimattan sonra bu türdeki şiirlerde Fransızcaya da yer verildi). + Mülemmaat çoğl. i. Ed. Esk. Bir beyti türkçe, bir beyti arapça veya farsça söylenmiş manzumeler. 4 Mülemmakâr ve mülemmager ve mü-lemmasaz sıf. Esk. İkiyüzlü. || Parlak, parlayan. (M)

Yorum yazın