Mülakat nedir

MÜLAKAT i. (ar. likâ\ yiiz’den mülâkât). Görüşme, buluşma: Veliahd hazretleri ayağa kalktığı vakit mülâkat bitmiş olur (F. R. Atay). || Konuşma: Ayrıca karımın sabahleyin gazetelerde çıkan mülâkatı karşısındaki tavrım da bir cürüm olmuştu (A.

H. Tanpmar).

— ÇEŞ. DEY. Mülâkat vermek, (belli bir konuda) konuşmak, demeç vermek. |} -(Biriyle) Mülâkat yapmak, yayımlamak üzere, bir kimsenin bir konu veya mesele hak-kındaki görüşlerini almak.

— tşletmec. Davranış ve düşünceleri üstüne bilgi edinmek amacıyle, bir kimseyle yapılan sorulu cevaplı görüşme. || Personel ile mülâkat, uzmanlar tarafından personel ile tek tek yapılan mülâkatlar sonunda, bir işletmenin yönetimine, personelin bütünsel psikolojik durumu ile ilgili bilgi verme tekniği. (ML)

Yorum yazın