Mükedder nedir – Mükedder ne demek

MÜKEDDER sıf. (ar. keder ve küdüret > tekdir’den mükedder). Esk. Üzgün, kederli, üzüntüsü olan: Ben bu gözlerle —-mükedder, âciz— I Sana baktıkça teselli bulurum, aldanırım (Tevfik Fikret). || Bulanık, net olmayan: Bir kafile, üç beş deve âhes-te ilerler / Tâ önde gider gölgeli bir şekl-i mükedder (Ahmed Hâşim). || Azarlanmış, paylanmış: Mükedderdir serâser meşreb-i ecza-yı âlem hep / Safâ-yı hâtır ancak bâ-dede sagarda kalmıştır (Nabi). || Mükedder olmak, üzülmek, kederlenmek: Sen hiç mükedder olma: Senin öz oğulların / Şefkatli kızların da var; onlar sabûr, asil / Bir aşk-ı fazl ü hakla senin şimdi pek melil (Tevfik Fikret). || Mâ-i mükedder, bulanık su.

4 Mükedderane zf. Esk. Üzgün olarak, üzülerek. (M)

Etiketler:

Yorum yazın