Mukaddes emanetler

Mukaddes emanetler İslam dini ve tarihi bakımından önem taşıyan kişilerden kalan eşyalar. Islamın ilk yüzyıllarında toplanıp saklanan bu eşyalar 1517 Mısır Seferi’nde halifelikle birlikte Osmanlı Dev-leti’ne geçti. Mısır’dan getirilen eşya ile birlikte Suriye, Filistin ve İran’dan derlenenler de Topkapı Sarayı’nda önce iç hâzineye, sonra Has Oda’ya yerleştirilerek, saklanması ve bakımı özel bir yönteme bağlandı. Emanatı Mukaddese’nin en önemli eşyası Hz. Muhammed’in hırkasıdır (Hırkai Saadet). Ondan sonra Hz. Muhammed’in Uhud Savaşı’-nda kırılan dişinin bir parçası (Dendanı Saadet) gelir. Peygamber’in sakalı (Sakalı Şerif) ve ayak izlerini taşıyan kalıplar, Peygamber’in mü-hürü (Mührü Saadet), kılıcının kabzası, oku ve yayı, nalınlanndan biri, bir mektubu, seccadesi ve başka peygamberler ile ilk halifelere ait bazı eşyalar da kutsal emanetler arasında bulunm

Yorum yazın