Mühimmat nedir

MÜHİMMAT çoğl. i. (ar. mühimme’den mühimmat). Savaş malzemesi, gereçleri; cephane: Halbuki meselâ Erzurum’da bir ambarda mevcut rus mühimmatı yirmi bin arabalıktır (Atatürk). Mühimmat depoları. | Esk. önemli ve gerekli şeyler, malzemeler. | Mühimmat-ı askeriye, askerî malzeme. || Mühimmat-ı cumhur, halk işleri, devletin önemli ve âcil işleri. || Mühimmat-ı kırtasiye, kırtasiye malzemesi. (M)

Yorum yazın