Merhale nedir – Merhale ne demektir

MERHALE i. (ar. rıhlet’ten merhale). Evre, aşama: Her kavim, ancak bu merhaleden geçtikten sonradır ki cemiyet ve millet haline gelebilmiştir vZiya Gökalp). O bizim için, kendi duygularımızın kendi düşüncelerimizin bir merhalesi belki de en esaslı olan merhalesidir (N. Ataç). Daha ilk elime aldığım gün zihnî hayatım birkaç merhaleyi birden atladı (A. H. Tanpınar). || Varılmak istenen noktaya kadar aşılması gereken yerlerin her biri, konak, menzil: Uteybe Şam’a giderken Zerka merhalesinde bir arslan çıkıp onu parçaladı (Cevdet Paşa).

— Esk. iki konak arası. || Bir günlük yol. || Merhale-nişin, yolcu, (m)

Yorum yazın