Merfu nedir

MERFU sıf. (ar. ref<’ten merffc). Esk. Kaldırılmış, yükseltilmiş. || Hükümsüz kalmış.

— Gram. Esk. Zamme ile harekelenmiş (harf).

— ida. Esk. Merfu-ül-vezare, bir vezirin görevine son verilmesi ve vezirlik rütbesinin alınması. (Azledilen vezirin tuğ ve sancağı alındığı gibi «paşa» unvanı da kaldırılırdı. Bunlar genellikle bir taşra şehrine sürgün edilir, orada gözaltında tutulurlardı. Affedildikleri takdirde sancak ve tuğları iade edilir, eski haklarına kavuşurlardı.)

— Mat. Esk. Söylenen bir kuvvete yükseltilen (miktar).

♦ Merfuat çoğl. i. Esk. Bir yere kaldırılmış eski eşya.

— Gram. Esk. Zamme ile harekelenmiş harfler. (M)

Yorum yazın