Mehdi kimdir

Mehdi kimdir – Mehdi nedir

MEHDİ sıf. (ar. hidâyet ve hüdâ’âan mehdî). Esk. Doğru yolda olan, hidayete eren. II t. Erkek adı.

— ansİkl. Mehdî unvanı, «Allah tarafından hidayet’e erdirilen kişi» anlamıyle (başta Hz. Muhammed olmak üzere) bazı peygamberlere verilmiştir. Ayrıca, kıyamet gününden önce gökten inerek bütün insanları mutluluğa kavuşturacak, Deccal’i öldürerek yeryüzünü sonsuz bir barış ve sevinçle dolduracak olana da mehdî denir. Mehdinin ortaya çıkışı, kıyamet belirtilerinden biri sayılır. Gökten, Tanrı’nın izni ve emriyle inecek olan Mehdî, mutluluğun, insanları doğru yola getirmenin zamanı geldiğini bildirerek, yeryüzünden her türlü kötülüğü kaldıracaktır. İslâm mezhepleri arasında, özellikle oniki imam inancına bağlanan Şiaya göre Mehdî, onikinci imam olan Haşan Askerî’nin oğludur. Babası öldüğü zaman pek küçük olduğu halde onun cenaze namazını kıldırdı, sonra dünyadan el etek çekerek görünmez oldu. Buna gaybubeti suğra (kısa süre gözden kayboluş) derler. Mehdî’nin, bu gözden kayboluşu süresince dört naip bıraktığına, bunların ara-cılığıyle ümmetine buyruklar gönderdiğine inanılır, ölümünden sonra naiplerinin de görevi bitti. Şiîler ise yüce bir imam olarak tanıdıkları Mehdî’nin ölümüne inanmazlar: imam Mehdî ölmedi, kendini gözlerden sakladı. Onu kimse göremez, bilemez, Kıyamete yakın bir zamanda saklandığı yerden çıkacak, Allah tarafından kendisine verilen görevi yerine getirecektir.
Mehdî’nin bu ikinci kayboluşuna gaybubeti kübra (uzun süre gözden kayboluş) derler. Şiîlerin bu inançları birçok müslüman tarafından İslâm dinine aykırı sayılır,

Yorum yazın