Mefkut nedir

Mefkut nedir – Mefkut ne demek
MEFKUT veya MEFKUD sıf. (ar. fıkdân’-dan mefküd). Esk. Olmayan, bulunmayan: Başka suretle idare-i umur eylemek imkânı mefkuttur (Atatürk). Marifet, farz edelim, var da, fazilet mefkud (M. A. Ersoy).

— Huk. Esk. Yapılan araştırmalara rağmen oturduğu yer ve hayatta olup olmadığı bilinmeyen kimse (Gaybetimunkatıa veya gaip de denir). Bk. ansİkl.

— ansİkl. Savaşa giderek dönmeyen, ölü veya sağ olduğu bilinmeyen kimse, mefkut sayılır. Mefkudun mallarına, hâkim elkoyar ve yönetimini bir kayyuma bırakır. Bu malların gelirlerinden ödenmek üzere meikutun nafakasına muhtaç olanlara nafaka tayin eder. Mefkut, mirasçı olamaz. Mefkutun ölümüne hâkim, iki şekilde karar verebilir: ya bir dava dolayısıyle mefkutun öldüğü, delilleri ortaya konarak ispat edilir (gerçek ölüm) veya mefkudiyetten itibaren bir sürenin geçmesiyle hâkimin tayin edeceği bir vekil önünde göreceği davada ölüm kararı verilir (hükmen ölüm). Hükmen ölüm için geçmesi gerekli süre konusunda farklı görüşler kabul edilmiştir: bir görüse göre mefkudun 70, 90, 100 yaşını bitirdiği tarihte, diğer bir görüşe göreyse mefkut ile aynı yılda doğanların çoğunun öldüğü tarihte hükmen ölüm kararı verilebilir, ölümü gerçekten veya hükümle belli olmadıkça mefkudun eşi başkasıyle evlenemez. Hâkim, istisnaî olarak, nafakası mefkudun malından sağlanamamış eşe, isteği üzerine evlenme izni verebilir. Başkasıyle evlenen eşin eski kocası zifaftan önce ortaya çıkarsa, evlilik iptal edilir.

♦ Mefkudiyet i. Esk. Yokluk, bulunmazlık. (M)

Yorum yazın