Medyun nedir

Medyun nedir – Medyun ne demektir
MEDYUN sıf. (ar. deyn’den medyun). Esk. Vereceği olan. || Borçlu: Kâmilen imha edilmekten kurtulabilmişlerse bunu da hiç sevmedikleri Re jet Paşaya medyun bulunduklarını söylemeliyim (Atatürk). Bir kav-mi çiğnemekle bugün eğlenen denî / Bir lahza-i teahhura medyun bu keyfini (Tevfik Fikret). || Medyun-ı şükran, şükran borcu olan.

— Huk. Esk. Bk. ansİkl. || Medyum müflis, borcu malına eşit veya fazla olan borçlu. || Medyum mümâtıl, ödeyecek gücü olduğu halde borcunu ödemeyi geciktiren, uzatan kimse.

— ansİkl. Huk. Esk. Borçlu, borcunu ödemediği takdirde alacaklısı onu cebren takip edebilir, malını sattırarak alacağını alabilir. Medyun*un borçları alacağını karşılamazsa, alacaklının isteğiyle iflâsına ve hacir altına alınmasına karar verilir, iflâsına karar verilmiş medyuna, medyum müflis denir. Medyum müflis, alacaklının isteği ile hâkimin belirteceği süreyle borcunu ödeyinceye kadar hapsedilir. Mallan satılarak alacaklıları arasında garamaten (alacakları oranında) paylaşılır. Medyun hacir altına alınınca, hibe, sadaka ve bir kısım satış akitlerini yapamaz. Alacaklısı isterse hâkim, medyunun, bulunduğu yerden uzaklaşmasını, yani sefere çıkmasını engelleyebilir. (m)

Yorum yazın