Medyum nedir

MEDYUM i. (lat. medium’dan). Görünüşte tabiatüstü birtakım yollardan gerçek bilgi unsurlarını algılayabilen, daha dar anlamda ise, ruhlardan haber alabildiği kabul edilen kişi.

— ansİkl. ispiritizma. Medyum’lann varlığı, çok eski inançlara dayanır. Eskiçağda tanrılar ve cinler (şeytanlar) bunların aracılığıyle duygu veya düşüncelerini açığa vururlardı. Tibet’te ruh çağırma seanslarında ölülerin verdiği haberleri yorumlayan çok sayıda medyum vardır. Batı Avrupa’da medyum, içinden gelen bir sesi dinlemek ve bilimsel araçlarla duyulmasına imkân olmayan bilgi unsurlarını alabilmek için dikkatini bir konuda yoğunlaştıran kimsedir. Kısaca, görünürdeki süreç (trans haline geçme, yoğunlaşma) ancak bir vasıtadır, medyumluk olayı falcılık alanına girer, ilham usulleri değişiktir: medyum ruh tarafından yönetilen eliyle bir masaya vurur veya çoğu zaman yazar, bir şekil gösterir veya ruhun yerine kendisi konuşur. Medyumluk olayını meydana getiren verilerin tümü bilimsel olarak ispatlanmıştır. Medyumluk, metafizik ve parapsikolojinin uğradığı bütün tenkitlere konu olmakta devam eder <L)

MEDYUMLUK i. (medyum’dan medyum luk). Medyumun yaptığı iş. (m)

Yorum yazın