Mavna nedir – Mavna gemisi

Mavna nedir – Mavna gemisi
MAVNA veya MAVUNA i. (ar. mönüne veya macüne’âen). Limanlarda, şamandıralara bağlı olarak yükleme ve boşaltma yapan gemilerden, kıyılara römorkör yedeğinde yük götürüp getiren tekne: Her gün aheste mavnaların / Görsem açıktan geçişini (O.

V. Kanık). Zurna, dümbelek, mavnaların üstünde tepine tepine oynayarak Göksu’ya giden halkın şamatası… (H.A. Adıvar).

— Denize. Mavna bombarta, pena yelkenine ek olarak iki filosu, tirinket ve gabya yelkeni bulunan 45-100 hamule tonluk mavna. ||

— Esk. Esas olarak bir büyük üç köşe yelken ve bir flok ile hareket eden, ağaçtan yapılmış ticaret yelkenlisi. (Kürekle de yürütülen mavnanın baş tarafı ileriye doğru u-zun [soyalı], geri tarafı düz olur, en çok 50 ton yük taşırdı). || Yüksek bordalı, geniş gövdeli, bazen iki güverteli, geri tarafı (pupa) yuvarlak, 26 küreği bulunan baştar-da tipi savaş gemisi. (Osmanlı donanmasında bulunanlarda 364 kürekçi, 150 cenkçi, 30 topçu, 40 usta gemici, 4 serdümenle 24 top vardı.)

— Huk. Bk. ANSİKL.

— ansİkl. Huk. Mavna, türk hukukunda gemi* kavramı içine girer. Deniz iş kanunu, kendi uygulama alanı yönünden, mavnayı gemi olarak açıkça belirtir (Deniz İş kn. md. 114). Bunun yanında, Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında kanunun da, denizde kürekle işleyenler dışında kalan her tekneyi gemi kabul ettiği için, mavnanın gemi sayılması gerekir (md. 1/A). [lm]

MAVNACI i. (mavna’dan mavna-cı). Mavna ile yük taşıyan, mavna işleten kimse.

Yorum yazın