Matlab nedir

MATLAB i. (ar. taleb’den matlab). Esk. Talep olunan şey, istek: Bir böyle cihan-ı zer ü sim olsa yetişmez / Mümkün mü ki is’af oluna matlab-i âlem (Ziya Paşa). || Bahis, konu, mesele. || Matlab-ı dil-hâh, gönlün istediği şey.
— Huk. Kanun maddelerinin kenar başlıklarına verilen ad. kenar başliği da denir). Bk. ANSİKL.

— ansİkl. Huk. özellikle büyük kanunlarda, ilgili maddenin, hangi konuyu düzenlediğini gösteren bir matlab bulunur. Matlab-ların en büyük yararı, kanunun planını göstermesidir. Bunun yanında maddede bulunan hükmün daha iyi anlaşılmasını da sağlar. Matlabm, kanunun bir parçası olup olmadığı önceleri tartışma konusu oldu. 1944 Tarihli bir Türkiye Büyük Millet meclisi yorum kararında, matlablarm kanunun bir parçası olmadığı sonucuna varıldı. Ancak 1965 tarih ve 762 sayılı Türk Ticaret kanununun 1 474. maddesi, «Kenar başlıkları da metne dahil olan işbu kanun…» demek suretiyle, matlaplarm madde metnine dahil olduğunu belirterek yorum kararının vardığı sonucu ortadan kaldırdı. Bugün, matlablarm kanun metnine dahil olduğu kesindir, (m)

Yorum yazın