Matafora nedir

Matafora nedir – Matafora denizcilik – Matafora çeşitleri
MATAFORA i. (ital. mattafuore’den). Denize. Bordadan dışarıya uzatılarak filika, borda iskelesi, gemi çapası v.b. gibi donatımı asmak, mayna ve viralannı kolaylıkla yapmak için kullanılan gemi elemanı. (Bk. ansİkl.) || Mataforadan indirmek, mataforasında asılı duran bir motoru veya bir filikayı indirmek. || Matafora us-kundurası. Bk. uskundurâ. || iskopamar mataforası. Bk. İskopamar.

— ansİkl. Eski gemilerde çapa mataforaları, baş bodoslamanın iki tarafında bulunan, dışarıya taşmış, ortası delik ve i-çinden bir makara dili geçen iki büyük a-ğaç kütüktü. Madenî teknelerde ise, sehpa biçiminde kıvrılmış demir payandalar kullanıldı. Her çapa ‘çin önce bir griva mataforası vardı; çapa dikey olarak ona asılır, sonra da fişka mataforası ile güverteye yatırılırdı. Daha sonraları bu iki mataforanın yerini bir tek matafora aldı. Filikalar, seren cundasındaki palangalarla kaldırılarak yataklarına oturtuluyordu. Ağaçtan yapılmış, öne doğru hafifçe eğik ve bordadan dışarı bir hayli taşmış olan ilk filika mataforası, XDC. yy.ın başında yapıldı. Günümüzde bütün mataforalar madenîdir. Yolcu vapurlarında en çok kullanılan filika mataforası, yerçekimi esasına dayanır ve güverteye 35°C meyilli bir kızak üzerinde kayar. Matafora bu kızağın ucundaki bir tampona tespit edilmiştir ve yatay bir eksenin çevresinde döner, böylece de filika kendiliğinden mayna edilmiş olur. Bu sistem, gemi bir yana çok yatıkken bile kullanılabilir. Büyük harp gemilerinde filikaların denize indirilmesi ve yukarı çekilmesi için özel araçlar kullanılır, (lm)

Yorum yazın