Masura nedir

Masura nedir
MASRA i. (yun. halk. dili. masurVden). Tekst. Karton, tahta veya plastikten yapılan, üzerine şerit, fitil veya iplik sarılan koni veya silindir. || Masura tezgâhı, dokuma tezgâhlarında mekik içine yerleştirilen atkı ipliği masuralarını saran makine. (Bk. ansİkl.) || Masuraya sarmak, tek kat veya bükümlü iplikleri iplik ve büküm makinelerinde masuralar üzerine sararak bobin haline getirmek. || Mekik masurası, üzerine atkı iplikleri sarılan ve mekiğin içine yerleştirilen küçük masura. || Tahta masura. Bk. KANEL.

— Metrol. Esk. Akarsu ölçü birimi. Bk. ANSİKL.
— ansİkl. Metrol. Esk. Masura 30 dirhem (1 dirhem 2, 97 gr.) ağırlığında bir kurşun kürenin geçebileceği delikten akan su miktarına denir; bir lüle’nin dörtte biri, bir çuvaldız’ın dört katıdır. İstanbul’da suyun semtlere göre değerleri şöyleydi: Taksim, Halkalı, Turunçlu sularının masurası 15 000 kuruş, Boğaziçi, Anadolu ve Rumeli tarafının acı ve tatlı sularının masurası 10 000 kuruştu. Ayrıca, suların her masurasından, sonradan toplanmak üzere, senelik otuz kuruş kira alınırdı.

— Tekst. Masura tezgâhları’nın bugün piyasada düşey veya yatay iğli birçok çeşidi vardır. Hangi tipten olursa olsun hepsinin çalışma ilkesi aynıdır; büküm makinelerinden doğrudan doğruya gelen iplikleri dokuma sırasında kolay sökülebilmeleri için koni biçiminde sarar; bazen taşıyıcı bir destek bulunmaz ve sargı tulum masura adını alır. Son model makineler tamamıyle otomatiktir ve dolan masuraları kendi kendine değiştirir,

Yorum yazın