Maşuk nedir – Maşuk ne demek

Maşuk nedir – Maşuk ne demek – Maşuk anlamı
MAŞUK sıf. ve i. (ar. caşk’tan matşük). Esk. Sevilen, sevilmiş, âşık olunmuş (erkek). [Âşık ve mâşuk bir arada kullanılınca seven (erkek) ve sevilen (kadın) anlamındadır]: Er gerektir erin kadrin bilmeye / Â-şık gerek mâşuk gülün dermeye (Halk türküsü). Güzel yüzün görülmezdi / Bu aşk bende dirilmezdi / Güle kıymet verilmezdi / Âşık ve maşuk olmasa (Âşık Veysel).

4 Mâşuka sıf. ve i. Esk. Mâjuk’un dişili. Sevilen, sevilmiş, âşık olunmuş (kimse): Fakat o vefasızdan sonra nasıl hükmedebilirim ki yeni mâşukanın bütün tesliyetle-ri bütün okşamaları neticesiz kalacak (H. Z. Uşaklıgil).

+ Mâşukiyet i. Esk. Âşık olunan kimsenin halı, (m)

Yorum yazın