Massicot nedir

MASSİCOT i. (bulucusu Guillaume Massicot’nun adından). Kâğıtçılıkta kâğıt kesmek ve özellikle ciltçilikte kitap kenarlarını düzeltmek için kullanılan kesme makinesi.

— ansİkl. Massicot bıçağı sabit bir tabla ve bir volanın hareketlendirmesiyle eğik o-larak yer değiştiren bir kesici ağızdan meydana gelir. Ayarlanabilir bir büteye bastırılan kâğıt kesim sırasında, yığınını sımsıkı tutan bir presin etkisi altına girer. Tek bacaklı bu tür massicot’lara keski massicot su denir. Üç bıçaklı massicot’lar otomatik olarak çalışır: kitap ve dergilerin kenarlarını kesmekte kullanılır, (l)

Yorum yazın