Maşlah nedir – Maşlah ne demek

Maşlah nedir – Maşlah ne demek
MAŞLAH i. (ar. maşlah). Kıyf. Kol yerleri yarık, bol dikilmiş kadın üstlüğü: Evin büyük hanımı olduğu anlaşılan bir kadın başında başörtüsü, sırtında maşldhiyle bahçeye çıktı. (B. Felek). Bütün Boğaziçi’li hanımlar bu külfeti fazla bulurlar ve ütlerine daima bol, Bura ipeğinden beyaz maşlahlar […] kapalı ve dar maşlah ve yeldirme a-rası mantolar giyerlerdi (A. Ş. Hisar). [Şehirlilerin sabahlık olarak kullandıkları bu elbiseyi, köylü kadınlar bazen şehirli kadınların da kullandığı ferace ve çarşaf yerine giyerlerdi. Maşlahları, küçük kasaba ve köy kadınlarının bozarak ferace ve çarşaf biçimine soktukları da olurdu. Sade ve gümüş sırmalıları vardı. Bağdat işi sırma işlemeli ve Arabistan sırmalı maşlahlar hem güzel, hem de değerliydi.] || Varlıklı Suriye aırap-larının giydiği deve tüyü ve ipekten yünlü harmani, (m)

Yorum yazın