Maskara nedir – Maskara ne demek

Maskara nedir – Maskara ne demek
MASKARA sıf. (ital. masehera veya mascara’dan). Eğlendirici, hoş, sevimli ve güldürücü: Maskara, kimden de öğrenmiş bilmem ki… (R. N. Gün tekin). Tevfik, tâ

o zamanlarda uzun bacaklı, gürbüz, kestane rengi gözleri bir kız çocuğu gibi tatlı kırmızı dudakları durmadan söyler, yaramaz, maskara bir oğlandı (H. E. Adıvar). || «Soytarı, kepaze, rezil, onursuz» anlamında sövgü ve hakaret sözü: Ne maskara resimler bunlar? Ne kepaze kocan varmış (H. R. Gürpınar). Yeni bir fıkra mı yerleştireceksin araya? / Hani vaiz geçinen mas-kara şeyler var ya (M. Â. Ersoy). || — i. Karnaval maskesi. || Karnaval maskesi takmış kimse: Atlı yaya, küfeli sırta binmiş, el ele, kol kola, yüzlerce maskara akıyor (Ahmed Rasim).

— çeş. dey. Maskara etmek, bir kimseyi veya şeyi gülünç ve onursuz duruma düşürmek: Ah, on yedi gündür, beni maskara ediyorsun (Namık Kemal). Beni affet! Hem emin ol ki maksadım ne seni tahkir ne de maskara etmek (Ömer Seyfeddin) |1 Maskara gibi, gülünç. || Maskara olmak (veya maskaraya dönmek), gülünç duruma düşmek. || (Birinin) Maskarası olmak, birinin eğlencesi olmak: Bazan değerli bir şair cahillerin hakaretine uğrar, bazan da bilgili bir edip ahmakların maskarası olur (Ziya Paşa). || (Birinin) Maskarasını çıkarmak, (birini) rezil etmek, küçük düşürerek gülünç hale getirmek. |j Maskaraya almak, alay etmek, eğlenmek. || Maskaraya çevirmek, gülünç, rezil, kepaze hale sokmak: Sonunda bir de «tevekkül» sokuşturup araya / Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya (M. Â. Ersoy). [m]

Yorum yazın