Mask nedir

Mask nedir
MASK i. İngiltere’de sarayda yapılan gösteri ve eğlenceleri belirtmek için kullanılan bir terim. (Mask’ların en verimli dönemi o-lan James I’in saltanatı sırasında [1603 -1625] bu temsil ve eğlencelerde şiir, tiyatro, sahne mimarîsi, dekor, müzik ve dans unsurlarından yararlanılmıştır.)
— ansİkl. Mask, XIV. veya XV. yy.larda özel kılık giymiş bir grup insanın çalgıcılarla birlikte bir eğlence salonuna ansızın «H erek birtakım taklit hareketlerinden sonra müzik eşliğinde dansettikleri mumming* 1er ve disguising’lerde nüve halinde bulunur. Disguising, yani temsil, 1512’de Henry VIII ile maskeli soylu kişilerin salona girdikten sonra hanımları dansa kaldırmağa başlamalarıyle saraya girdi. Bu yenilikten sonra mask kelimesi kullanılmağa başlandı ve bütün XVI. yy. boyunca önemli bir yeri oldu. Bununla beraber o sıralarda en ünlüsü Ben Jonson olan şairler ile mimar ve dekoratör inigo Jones’un ve çeşitli miizik-çilerin aynı alanda işbirliği etmiş olmaları sayesinde XVII. yy.ın ilk 25 yılı maskın altın çağı olmuştur. Jonson’m sanatı, karşıtlıkların ustaca kullanılması, diyaloglarla şarkıların titizlikle ayarlanması, hümanist bilgi ile Vis Contica, fantezi ve olağandışı unsurların değerlendirilmesine dayanır. Masklardan kalan müzik, lavta havalarında, klavye uyarlamalarında veya şifresiz bir melodi şeklinde bulunmaktadır. Mask için müzik yapan A. Ferrabosco Coperario gibi besteciler İtalya’dan ilham alıyorlardı. Henry ve William Lawes, Simon ives ve Louis Richard gibi besteciler mask için de müzik yazmışlardır. Monarşi idaresiyle beraber yok olan maskın unsurlarına The Fairy Queen (Periler Kraliçesi) veya The Tempest (Fırtına) gibi bazı «opera»larda rastlanır. (l)

Yorum yazın