Masailer

Masailer kimdir – Masailer hakkında bilgiler
Masailer , Kenya ve Tanzaniya’da nil -hami ırkından halk: Anadolu’dan geldikleri sanılır; yaklş. 200 000 nüf. Masai’ler, avrupalıların gelmesinden önce güçlü bir askerî ve savaşçı teşkilât kurmuşlardı: delikanlılar sünnet olduktan sonra ordugâhlarda yaşar ve yiyecekleri, topluluk tarafından sağlanırdı; düşmanı kovmak, özellikle sürülerini yağmalamak ve komşu kabileleri öldürmek için her an hazır olmak zorundaydılar. Bugün Nairobi’nin güneybatısında sınır bölgesinde yaşayan Masai’ler, göçebedirler; sığır, koyun ve keçi yetiştirerek geçinirler, (l)

Yorum yazın