Mart nedir – Mart hakkında bilgiler

MART i. (lat. Mars, savaş tanrısı> martius’tan). Tavkim. Yılın üçüncü ayı: Bundan üç dört sene evveldi […] yaz erken gelmiş, mart içinde bütün ağaçlar çiçeklenmişti (B. Felek). Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır (Atasözü). Mart otuz bir gündür. }| Mart dokuzu, martın üçüncü haftasında görülen fırtına. (Gregoryen takvimine göre martın dokuzuna rastladığı için bu adı almıştır.)

— çeş. dey. Mart havası, değişken hava. || Mart havası gibi, günü gününe uymayan, huyu devamlı değişebilir (kimse). || Mart içeri pire dışarı, biri gelince öbürü kalkıp giden kimseler için kullanılır. || Mart kedisi (gibi), çok çapkın ve azgın kimse; Bir kısmı, mart kedileri gibi tavan aralarında ahretlik kovalıyorlar, kendilerine sevgili tedarik ediyorlardı (R. N. Güntekin).

— ansİkl. Takvim. Mart, eski roma takviminin birinci ayıydı. Ortaçağda birçok ülkede de birinci ay olarak kabul edilmiştir. Mart ayı, adını Mars’tan almasına rağmen tanrı Merkür’e adanmıştı ve dişi kürt postuna bürünmüş bir insan biçiminde temsil edilirdi.

Türkiye’de, mart ay adı, 1917’den itibaren kullanılmağa başlandı. Rumî takvime göre yılın birinci ayını karşılıyordu. 1 Ocak 1926’da milâdî takvimin kabul edilmesiyle yılın üçüncü ayı oldu.

— Bahç. Türkiye’de mart ayı, ağaçlara suyun yürüme zamanıdır. Bağların budanması, kalem aşısı bu ay içinde yapılır. Havaların ısındığı bu süre içinde, genellikle güney illerinde bazı sebzelerin ilk turfanda ürünleri alınır; birçok yerde de meyve a-ğaçları çiçek açar.
—Klimatoloji. Mart ayının başında» Türkiye’de gün «11 saat 26 dakika, gece 12 saat 34 dakika; sonunda ise gün 12 saat 47 dakika, gece 11 saat 13 dakikadır. Bu ay içinde sık sık fırtına olur. Halk arasında «Kocakarı soğukları» diye bilinen soğuklar da marta raslar. Kış, aynı süre i-çinde kendisini zaman zaman ve şiddetli olarak hissettirdiğinden halk arasında «mart ayı dert ayı» deyimi yayılmıştır.

— Mal. Mart başı, 1790’da malî (veya rumî) senenin kabulünden itibaren Türkiye’de devletin malî yılbaşı sayıldı. Cumhuriyetin ilânından sonra kısa bir müddet malî yılbaşı olarak haziran ayı kabul edilmişse de sonradan bu yol bırakıldı. Kurumlar dışındaki hakikî şahıslar gelir vergisi beyannamelerini ve bu verginin birinci taksitini, bu ay içinde ödemekle yükümlüdür. Radyo ve televizyon vergileri de gene bu ay içinde yatırılır.

— Tar. Türk tarihinde mart ayındaki önem

li olaylar: — 1873 (3 Mart), Ayastafanos antlaşması imzalandı. — 1920 (3 Mart), Hilâfet kaldırıldı. — 1918 (12 Mart), Erzurum düşman işgalinden kurtuldu. — 1827, (14 Mart), Tıbbiye açıldı. — 1922 (15 Mart), Talât Paşa Berlin’de öldürüldü. — 1920 (16 Mart), İstanbul itilâf devletlerince işgal edildi. — 1921 (16 Mart), Moskova antlaşması imzalandı. — 1915 (18 Mart), türk ordusu Çanakkale’de düşmana karşı zafer kazandı. — 1966 (28 Mart) Cevdet Sunay cumhurbaşkanı oldu. — 1856 (30 Mart), Kırım savaşından sonra yapılan Paris antlaşması imzalandı. — 1921 (31 Mart), İkinci İnönü zaferi kazanıldı. Bk. MART OLAYI (31). MART MUHTIRASI (12). (Bk._ EK CİLT) [M I

Yorum yazın