Maroken nedir

Maroken nedir – Maroken ne demek – Maroken kumaş
MAROKEN i. {Maroc, Fas’tan fr. maroquin). Deric. Bitkisel maddelerle sepilenmiş, boyanmış ve işlenmiş keçi derisi. (Bk. ansİkl.) || Üzerine benekler basılarak hakikî marokene benzetilen koyun derisi.

— Tekst, özel olarak işlenip keçi derisin! andıracak şekilde aprelenmiş ipek veya pamuk kumaş. || Krep maroken, özel bir silindirle bastırılıp yer yer kabartmalar yapılarak krep görünümü verilmiş tabiî veya sunî ipekli kumaş.

— ansİkl. Deric. Maroken yapmak için keçi derileri ıslatma işleminden geçirilerek sepilemeye hazırlanır; kuru deriler için bu işlem beş veya altt’ gün sürer. Bu deriler arsenik sülfür katılmış kireçlikte işlenerek kılları ve etleri kazınır; sonra bitkisel sepi ile bir havuzda sepilenir. Somak yaprağından, gonakiye ve ılgın meyvesinden elde edilen sepileyicî maddeler çok iyi sonuç verir; ayrıca sepilemede kükürtlü kebrako özsuyu da kullanılır. Boyama bir gerdelde yapılır; deriler, iç tarafları üst üste gele-esk şekilde ikişer ikişer gerdele daldırılır vs böylece yalnız yüz kısımları boyanıp iç kısımların boyanması önlenir. Boyamadan sonra deriler hafifçe, yağlanıp kurumaya bırakılır. Maroken taneleri ise el mantarıyle işlenir. > ‘fim

♦ Sıf. Marokenden yapılmış veya marokenle kaplanmış: Uzağa çekilmiş geniş maroken koltuklardan birine âdeta gömülmüştüm utancımdan (Y. Z. Ortaç). Maroken sandalye. |j Maroken kâğıt, marokene benzeyen renkli kâğıt, (lm)

MAROKENCİ i. (maroken’den maroken-ci). Maroken eşya yapan kimse, (m) MAROKENCİLİK i. (marokenci’den maro-kenci-lik). Deric. Maroken deriden çeşitli eşya yapma sanatı.
— ansİkl. Deric. Kıymetli derilerden çeşitli eşya yapma sanatı ilkin Mısırlılar, A-surlular ve İranlIlarda görülür. Rönesans devrinde, özellikle İtalya’da (Venedik), Ispanya’da (Cordoba) kıymetli deriler üzerine altın, gümüş, yaldızlarla baskılar ve kakmalar yapıldı, değerli sanat eserleri meydana getirildi. XVI. yy.da Avrupa’ya Doğudan gelen derilere Türkiye derileri adı verilirdi. Yine bu sıralarda Fas’ta ve XVII. yy.da Fransa’da, hele Montelimar, Paris, Lyon, Avignon, Limoges ve Rouen şehirlerinde marokencilik büyük ölçüde gelişti. Bunun sonucu olarak, 1770’ten sonra Fransa artık dışarıdan maroken getirme ihtiyacını duymiadı.

Türkiye’de marokencilik, ev eşyası yapımı yanında, özellikle kitap ciltlenmesinde görülür. (m)

Yorum yazın