Maraz nedir

MARAZ i, (ar. maraz). Esk. Hastalık: Lâkin maraz derin bir bürkân seyyalesinin gizli hıyanetiyle kaynamakta devam ediyordu (H. Z. Uşaklıgil). Garez marazdır. |[ Aksaklık, kusur: Kuvvetli bir hükümet asıl bulmalı, marazı ne suretle keşfet-meli (Atatürk). |l Mec. Dayanılması güç durum, dert, bela. ]| Maraz-ı asabî, sinir hastalığı, nevroz. ı|| Maraz-ı beledî, tir şehirde uzun süre devam eden salgın hastalık. || Maraz-ı had, hızlı seyreden hastalık. || Maraz-ı indifaî, çıban, sivilce v.b. gibi ciltte çıkan ve patlamayle sonuçlanan hastalık. || Maraz-ı kalb, kalp hastalığı. Mec. Hüzün, ıstırap, acı. j| Ma-raz-ı mevt, ölümle sonuçlanan hastalık: Lâkin en evvel İslâm ile müşerref olup da, Hazreti Osman’ı dahi daire-i islâma alan ve Resûl-i Ekrem’in maraz-ı mevtinde emr-i şerifiyle namazda cemaat-i islâma imam o-lan … (Cevdet Paşa). || Maraz-ı miihlik-i müstevli, hayvanların büyük çapta ölmesine yolaçan salgın hastalık. |] Maraz-ı müste-kar, bir ülkede uzun yıllar süren salgın hastalık. || Maraz-ı müstevli, salgın hastalık. || Maraz-ı müzmin, süreğen, kronik hastalık. || Maraz-ı sakıt, sara. || Maraz—ı sârî, bulaşıcı hastalık.

— Bot. Bitkilerde görülen ve ürünün mahvolmasına yolaçan hastalık.

♦ Sıf. Mec. Huysuzluğu ve titizliği hastalık derecesine vardıran, illet: O ne maraz adamdır bilmezsin.

+ Marazlı sıf. Halk dili. Hastalıklı, hasta, hastalıklı: Marazî tipler. || Marazî teşrih, patolojik anatomi.

♦ Maraziyûn çoğl. i. Esk. Patoloji uzmanları. .

♦ Marazlanmak dönşl. f. Halk dili. Hastalanmak: Hasta mı var Binbaşım? Kim marazlandı? (Kemal Tahir).

♦ Marazlı sıf. Halk dili. Hastalıklı, hasta. (M)

Yorum yazın