Manipüle nedir – Manipüle ne demek

MANİPLE i. (fr. manipuler’den). Telekom. Telgraf işaretlerini göndermek üzere, bir devredeki akımı kesmek veya’ yeniden vermek için kullanılan âlet. (Eşanl. manİpü-LATÖR.) [Bk. ANSİKL.] || Maniple yapmak, manipleyi Mors veya bir başka kodun işaretlerine göre hareket ettirmek.

— Elektr. Bir elektrik devresini açıp kapamak üzere kullanılan ve elle çalıştırılan kontaktör veya kombinatör. || Pedallı ko-mütatör.

— ansİkl. Telekom. Mors maniplesi, uçlarının her birinde birer kontak yeri bulunan ve bir eksen etrafında dönebilen bir kaldıraçtır, baudot, bes tuşlu küçük bir klavye, creed ise bir yazı makinesi klavyesidir. (lm)

Yorum yazın